NEDEN NAVİGASYON?


Navigasyon, hasta anatomisinin BT ve/veya MR kesitlerini kullanarak sanal bir 3D (3 boyutlu) harita oluşturulması ve ameliyat sırasında cerrahi enstrümanın yerinin bu harita üzerinde gösterilmesi işlemidir. Navigasyon kullanarak yapılan ameliyatlarda ( Image Guided Surgery ) temel amaç cerraha ameliyat sırasında gerçek-zamanlı bilgi aktarımıyla destek olarak hasta güvenliğinin arttırılmasıdır.

Navigasyon, Hem burun hem de kulaktaki kompleks ve dar pasajlarda cerraha geri bildirim sağlayarak çevredeki kritik yapılara zarar vermeden ameliyatın tamamlanmasına yardımcı olur.

KBB olarak baktığımızda, endoskopik ameliyatlarda karşılaşılabilen en büyük zorluklardan birisi oryantasyon zorluğudur. Bunun olası sebepleri;

– Anatomik nirengi noktalarının olmaması (revizyon cerrahisi),
– Standart olmayan giriş yolları,
– Orbital ve intrakranyel anatominin paranazal sinüs ile olan ilişkisi,
– Tümörlerdir.

Cerrahi sınırla ilgili bilginin sınırlı kalmasından dolayı kranyel tabanın açılması, arter yaralanması ve orbital kaviteye giriş gibi yüksek riskli yapılara zarar verilebilir. Bu sebeple KBB ameliyatlarında özellikle – sinüs ve kulak ameliyatlarında – navigasyon kullanımı her geçen gün artmaktadır. Hatta AAO (American Academy of Otolaryngology), endoskopi sinüs cerrahisinde kullanılmasını teşvik etmektedir. (http://www.entnet.org/?q=node/929)