NAVİGASYONDA İZLEME YÖNTEMLERİ


Tüm navigasyon sistemleri iki tip enstrüman ve hasta takip yöntemine dayanır:
Elektromanyetik (EM)
Optikal
Optikal sistemler enstrümanlara ve hastaya takılan top şeklindeki izleyicileri takip edip eş zamanlı geri bildirim yaparlar.

optikal
EM izleme ise yapay bir elektromanyetik alan yaratılır. Enstrümanlara ve hastaya takılan sensör ve kablolar aracılığı ile bu alandaki değişimler takip edilir ve geri bildirim yapılır.

emolcu
Bazı navigasyon sistemleri hem EM hem optikal izleme imkanını tek cihaz ve tek yazılım üstünde sunarlar.

EM ve/veya optikal sistemlerin seçiminde dikkat edilecek önemli noktalar;
– Hastanede navigasyonu ne amaçla kullanacağız? (zor cerrahiler/ günlük vakalarda eğitim),
– Uzun dönem sarf kullanım maliyeti mi ilk alım maliyeti mi önemli?
– Hastanede 4 el cerrahisi yapılıyor mu? Ne sıklıkla yapılıyor?
– Dökümante etmem gerekli mi? Yüksek çözünürlük mü standart çözünürlük mü?
– Mobil mi olmalı endoskopi sehpasına monte mi edilmeli?
– Yazılım güncellemeleri ve farklı cerrahiler için olan yazılımlar için para ödeyecek miyiz?
– Teknik servis hizmetine güveniyor muyuz?