NAV1 SİSTEMLERİ


NAV1 platformu olarak adlandırılan bu sistem istenildiğinde her iki enstrüman ve hasta izleme metodunu (optikal ve/veya elektromanyetik) kullanabilmesi ile öne çıkar:

– Taşınabilir Optikal Sistem (NAV1 Pico)

1

– Görüntüleme Sistemine adapte Optikal Sistem (NAV1 Optikal)

2

– Görüntüleme Sistemine adapte Elektromanyetik Sistem (NAV1 EM)

3

– Görüntüleme Sistemine adapte Hibrid (melez) Sistem /Tek cihazda Optikal veya Elektromanyetik kullanma seçeneği –  (NAV1 Moduler)

4

 

Bu modellerin hepsinde aynı yazılım kullanılır, sadece izleme yöntemine bağlı olarak farklı enstrümanlar kullanılır.

5