Görüşler


Prof. Dr. Metin Önerci, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 

Prof. Dr. Babür Küçük, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD

Prof. Dr. Engin Dursun, Rize RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 

Prof. Dr. Cem Meço, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 

Prof. Dr. Raşit Midilli, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD